Viết phân số 5/8 dưới dạng số thập phân

72

Với giải Thực hành 2 trang 80 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 36: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân

Thực hành 2 trang 80 Toán lớp 5 Tập 1: Viết phân số 58 dưới dạng số thập phân.

Lời giải:

Ta có:

Đánh giá

0

0 đánh giá