Một vùng trồng lúc dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,2 km, chiều rộng 0,7 km

63

Với giải Luyện tập 5 trang 78 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 34: Em làm được những gì? giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 34: Em làm được những gì?

Luyện tập 5 trang 78 Toán lớp 5 Tập 1: Một vùng trồng lúc dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,2 km, chiều rộng 0,7 km.

a) Diện tích của vùng trồng lúa là bao nhiêu héc-ta?

b) Năng suất lúa trung bình của vùng này là 6,2 tấn trên mỗi héc-ta. Hỏi sản lượng lượng của cả vùng là bao nhiêu tấn?

Lời giải:

a) Diện tích của vùng trồng lúa là:

1,2 x 0,7 = 0,84 (km2)

0,84 km2 = 84 héc-ta

b) Sản lượng lượng của cả vùng là:

84 x 6,2 = 520,8 (tấn)

Đáp số: a) 84 héc-ta

b) 520,8 tấn

Đánh giá

0

0 đánh giá