Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức. 8,5 × (2,6 + 7,4) và 8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4

72

Với giải Luyện tập 4 trang 78 Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 34: Em làm được những gì? giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 5 Bài 34: Em làm được những gì?

Luyện tập 4 trang 78 Toán lớp 5 Tập 1: a) Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

8,5 × (2,6 + 7,4) và 8,5 × 2,6 + 8,5 × 7,4

1,7 × 14,3 – 1,7 × 4,3 và 1,7 × (14,3 – 4,3)

b) Tính bằng cách thuận tiện.

0,92 × 4,2 + 0,92 × 5,8

7,3 × 1,6 – 7,3 × 0,6

Lời giải:

a)

* Ta có:

8,5 x (2,6 + 7,4)

= 8,5 x 10

= 85

8,5 x 2,6 + 8,5 x 7,4

= 22,1 + 62,9

= 85

Ta thấy giá trị hai biểu thức bằng nhau.

* Ta có:

1,7 x 14,3 – 1,7 x 4,3

= 24,31 – 7,31

= 17

1,7 x (14,3 – 4,3)

= 1,7 x 10

= 17

Ta thấy giá trị hai biểu thức bằng nhau.

b)

0,92 x 4,2 + 0,92 x 5,8

= 0,92 x (4,2 + 5,8)

= 0,92 x 10

= 9,2

7,3 x 1,6 – 7,3 x 0,6

= 7,3 x (1,6 – 0,6)

= 7,3 x 1

= 7,3

Đánh giá

0

0 đánh giá