Trong những câu trả lời ở bài tập 2, chọn một nội dung mà bạn tâm đắc nhất và viết một câu thể hiện mục tiêu nghiên cứu của bạn

774

Với giải Bài tập 3 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Ngữ văn 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Ngữ Văn 11 Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Bài tập 3 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Tập 1: Trong những câu trả lời ở bài tập 2, chọn một nội dung mà bạn tâm đắc nhất và viết một câu thể hiện mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Trả lời:

- Nội dung tâm đắc nhất: Người trẻ cần tìm cho mình lí tưởng sống.

- Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu về sự cần thiết của lí tưởng sống của người trẻ để chứng minh tầm quan trọng của lí tưởng sống, để mỗi cá nhân biết cần sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.

Đánh giá

0

0 đánh giá