Giá trị của di sản đối với đời sống văn hoá đương đại

180

Với giải Câu 2 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Ngữ văn 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Ngữ Văn 11 Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Bài tập 2 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Tập 1: Viết câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn đã đặt ra ở bài tập 1.

Câu 2 trang 29 SBT Ngữ Văn 11 Tập 1: Giá trị của di sản đối với đời sống văn hoá đương đại

Trả lời:

Chủ đề

Câu hỏi

Trả lời

Giá trị của di sản với đời sống văn hoá đương đại

1. Di sản truyền thống là gì?

- Là sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị về khoa học, văn hóa, lịch sử và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2. Ở địa phương của tôi, có những di sản nào?

- Văn Miếu - Quốc Tử Giám

- Chùa Một Cột

- Đền Ngọc Sơn

- Phủ Tây Hồ

- Nhà tù Hỏa Lò

3. Những di sản đó đang được bảo tồn ra sao?

- Được bảo tồn bằng cách quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản bởi Sở văn hóa và Thể thao Hà Nội.

4. Công chúng ứng xử như thế nào với các di sản?

- Có ý thức bảo vệ và tham quan đúng cách với các di sản, không gây tổn hải di sản.

5. Di sản có giá trị gì trong đời sống văn hoá đương đại?

- Giá tri duy trì bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa, diện mạo đất nước.

Lí tưởng sống của người trẻ

1. Lí tưởng sống là gì? Vì sao người trẻ cần có lí tưởng sống?

 

 

- Lí tưởng sống là mục đích cao đẹp mà mỗi con người muốn hướng tới, là lí do, mục đích mỗi người mong mỏi đạt được, để sống có ý nghĩa hơn theo quan điểm mỗi cá nhân.

- Người trẻ cần có lí tưởng sống vì đó chính là định hướng để người trẻ phát triển và hoàn thiện bản thân.

2. Người trẻ ngày nay có lí tưởng sống không? Vì sao?

- Người trẻ ngày nay rất cần có lí tưởng sống vì:

+ Đó là định hướng cho tương lai mỗi người.

+ Là nguồn động lực để con người có ý chí vươn lên.

+ Là nguồn động viên, sức mạnh để vừa qua cám dỗ.

3. Người trẻ có mong đợi gì cho tương lai của họ?

Mỗi người trẻ sẽ có những mong đợi cá nhân riêng, nhưng mong muốn chung sẽ là:

+ Khỏe mạnh

+ Sống có ý nghĩa hơn

+ Phát triển bản thân để đạt được những thành công.

+ Những bài học trải nghiệm mới.

4. Lí tưởng sống của người trẻ ngày nay khác gì với lí tưởng sống của các thế hệ trước?

- Lí tưởng sống ngày nay là sống sáng tạo hơn, độc lập, làm chủ bản thân, phát triển những thế mạnh để phục vụ nhu cầu đổi mới của xã hội.

5. Lí tưởng sống của người trẻ có ảnh hưởng như thế nào đến lựa chọn, hành động, lối sống của họ?

Ảnh hưởng đến mọi quyết định, hướng đi của con người, dẫn lỗi mỗi người đi trên những con đường khác nhau.

Đánh giá

0

0 đánh giá