Việc theo đuổi lí tưởng của người trẻ trong xã hội ngày nay

587

Với giải Câu 3 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Ngữ văn 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Ngữ Văn 11 Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Bài tập 1 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Tập 1: Đặt câu hỏi nghiên cứu cho những đề tài gợi ý dưới đây:

Câu 3 trang 29 SBT Ngữ Văn 11 Tập 1: Việc theo đuổi lí tưởng của người trẻ trong xã hội ngày nay

Trả lời:

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục tiêu

nghiên cứu

Lí tưởng sống của người trẻ ngày nay khác gì với các thế hệ trước?

Giới trẻ ngày nay thường đề cao các giá trị, sở thích cá nhân trong khi các thế hệ trước đề cao các giá trị, chuẩn mực của cộng đồng.

Lí tưởng cá nhân trong lối sống của người trẻ

Lí tưởng sống của người trẻ có ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn hành động, lối sống của họ?

 

- Những người trẻ không có lí tưởng sống rõ ràng thường lựa hconj lối sống buông thả, hưởng thụ.

- Những người trẻ có lí tưởng sống rõ ràng thường không ngừng học hỏi để phát triển bản thân, tạo giá trị cho xã hội.

Lối sống cống hiến của người trẻ ngày nay.

Đánh giá

0

0 đánh giá