Giá trị của di sản đối với đời sống văn hoá đương đại

682

Với giải Câu 2 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Ngữ văn 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Ngữ Văn 11 Bài 5: Nhân vật và xung đột trong bi kịch

Bài tập 1 trang 29 SBT Ngữ văn 11 Tập 1: Đặt câu hỏi nghiên cứu cho những đề tài gợi ý dưới đây:

Câu 2 trang 29 SBT Ngữ Văn 11 Tập 1: Giá trị của di sản đối với đời sống văn hoá đương đại

Trả lời:

Đề tài

Câu hỏi

Giá trị của di sản với đời sống văn hoá đương đại

1. Di sản truyền thống là gì?

2. Ở địa phương của tôi, có những di sản nào?

3. Những di sản đó đang được bảo tồn ra sao?

4. Công chúng ứng xử như thế nào với các di sản?

5. Di sản có giá trị gì trong đời sống văn hoá đương đại?

Lí tưởng sống của người trẻ

1. Lí tưởng sống là gì? Vì sao người trẻ cần có lí tưởng sống?

2. Người trẻ ngày nay có lí tưởng sống không? Vì sao?

3. Người trẻ có mong đợi gì cho tương lai của họ?

4. Lí tưởng sống của người trẻ ngày nay khác gì với lí tưởng sống của các thế hệ trước?

5. Lí tưởng sống của người trẻ có ảnh hưởng như thế nào đến lựa chọn, hành động, lối sống của họ?

Đánh giá

0

0 đánh giá