Giải SGK Toán lớp 4 trang 100, 101 Luyện tập | Cánh diều

4.6 K

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 4 trang 100, 101 Luyện tập chi tiết sách Toán 4 Tập 1 Cánh diều giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 trang 100, 101 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 100

Giải Toán lớp 4 trang 100 Bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Toán lớp 4 trang 100 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 100 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 100 Bài 2: Tìm lỗi sai trong các phép tính chia sau đây:

Toán lớp 4 trang 100 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Sai:

Toán lớp 4 trang 100 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Sửa lại:

Toán lớp 4 trang 100 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 101

Giải Toán lớp 4 trang 101 Bài 3: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Toán lớp 4 trang 101 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

25 918 + 1 988 : 14 = 25 918 + 142 = 26 060

601 759 – 8 760 : 24 = 601 759 – 365 = 601 394

Giải Toán lớp 4 trang 101 Bài 4: Một sân khấu biểu diễn ngoài trời có 1 088 chỗ ngồi, được xếp đều thành 68 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu chỗ ngồi?

Toán lớp 4 trang 101 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Mỗi hàng có số ghế ngồi là:

1 088 : 68 = 16 (ghế)

Đáp số: 16 ghế

Giải Toán lớp 4 trang 101 Bài 5: Một vận động viên đua xe đạp, trong 1 giờ 5 phút đi được 33 km 215 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Toán lớp 4 trang 101 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Đổi: 1 giờ 5 phút = 65 phút

33 km 215 m = 33 215 m

Trung bình mỗi phút người đó đi được số mét là:

33 215 : 65 = 511 (m)

Đáp số: 511 m

Xem thêm các bài giải SGK Toán lớp 4 Cánh diều hay, chi tiết khác:

44. Thương có chữ số 0

45. Luyện tập

46. Luyện tập chung

47. Ước lượng tính

48. Luyện tập

Đánh giá

0

0 đánh giá