Giải SGK Toán lớp 4 trang 89, 90 Chia cho 10, 100, 1 000,… | Chân trời sáng tạo

538

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 4 trang 89, 90 Chia cho 10, 100, 1 000,… chi tiết sách Toán 4 Tập 1 Chân trời sáng tạo giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 trang 89, 90 Chia cho 10, 100, 1 000,…

Giải Toán lớp 4 trang 89

Giải Toán lớp 4 trang 89 Bài 1: Tính nhẩm:

Toán lớp 4 trang 89 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

a)

8 000 : 10 = 800

8 000 : 100 = 80

8 000 : 1 000 = 8

56 000 : 10 = 5 600

56 000 : 100 = 560

56 000 : 1 000 = 56

6 400 : 10 = 640

6 400 : 100 = 64

64 000 : 1 000 = 64

b)

130 : 10 = 13

1 500 : 10 = 150

2 300 : 100 = 23

1 800 : 100 = 18

21 000 : 1 000 = 21

203 000 : 1 000 = 203

 

Giải Toán lớp 4 trang 90

Giải Toán lớp 4 trang 90 Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 4 trang 90 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

a)

350 : 50 = ?

Nhẩm: 350 : 50 = 35 : 5 = 7

240 : 30 = ?

Nhẩm: 240 : 30 = 24 : 3 = 8

b)

2 400 : 60 = 240 : 6 = 40

6 300 : 70 = 630 : 7 = 90

Giải Toán lớp 4 trang 90 Bài 3: Để vận chuyển hết các bao gạo, mỗi bao cân nặng 100 kg, người ta đã dùng một xe ô tô có trọng tải 25 tấn và một xe công-te-nơ có trọng tải 60 tấn. Hỏi có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu bao gạo lên xe ô tô, bao nhiêu bao gạo lên xe công-te-nơ?

Toán lớp 4 trang 90 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Đổi: 25 tấn = 25 000 kg

60 tấn = 60 000 kg

Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe ô tô là:

25 000 : 100 = 250 (bao)

Số bao gạo nhiều nhất có thể xếp lên xe công-te-nơ là:

60 000 : 100 = 600 (bao)

Giải Toán lớp 4 trang 90 Bài 4: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

a) Em viết một phép chia cho 10, 100, 1 000,… Chẳng hạn, 4 500 : 100 = ?

Em đố bạn nhẩm nhanh kết quả.

Em và bạn đổi vai cùng chơi.

Toán lớp 4 trang 90 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

b) Nói với bạn cách nhẩm nhanh của em trong các phép chia trên.

Lời giải:

a)

362 000 : 1 000 = 362

26 000 : 10 = 2 600

b)

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1 000 ta chỉ việc bỏ bớt đi số chữ số 0 của số bị chia đúng bằng số chữ số 0 của số chia.

Đánh giá

0

0 đánh giá