Một lò phản ứng phân hạch có công suất 250 kW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của uranium 235_92 U

56

Với giải Bài 8 trang 112 Vật lí 12 Cánh diều chi tiết trong Bài tập Chủ đề 4 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Vật lí 12. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Vật lí 12 Bài tập Chủ đề 4

Bài 8 trang 112 Vật Lí 12: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 250 kW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của uranium 92235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra trung bình 175 MeV; số Avogadro NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol và khối lượng mol nguyên tử của 92235U là 235 g/mol. Tính khối lượng 92235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1,5 năm.

Lời giải:

Tổng năng lượng mà phản ứng phân hạch sinh ra trong 1,5 năm:

E=P.t=250.103.1,5.365.86400=1,1826.1013J

Mỗi hạt nhân tham gia 1 phản ứng phân hạch, nên số hạt nhân đã phân hạch trong 1,5 năm là: N=E175MeV=1,1826.1013175.1,6.1013=4,22.1023

Khối lượng hạt nhân đã sử dụng trong 1,5 năm:

m=n.A=NNA.A=4,22.10236,02.1023.235=164,7g

 
Đánh giá

0

0 đánh giá