Tại sao khi cường độ hô hấp giảm, thực vật có thể bị ngộ độc NH3

2.3 K

Với giải Bài 6.15 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.15 trang 22 SBT Sinh học 11Tại sao khi cường độ hô hấp giảm, thực vật có thể bị ngộ độc NH3?

Lời giải:

Quá trình hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể, trong đó có các keto acid tham gia quá trình đồng hoá NH4+ tạo nên một số amino acid. Khi cường độ hô hấp giảm  lượng keto acid tạo ra ít → giảm quá trình đồng hoá NH3 thành amino acid  cây tích luỹ nhiều NH3 → cây bị ngộ độc.

Đánh giá

0

0 đánh giá