Hãy tính số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose

1.503

Với giải Bài 6.12 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.12 trang 22 SBT Sinh học 11: Hãy tính số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose.

Lời giải:

- Đường phân tạo 2 phân tử ATP.

- Chu trình Krebs tạo 2 phân tử ATP.

- Chuỗi chuyền electron: oxi hoá NADH và FADH. Khi oxi hoá 1 phân tử NADH sẽ tạo được 2,5 phân tử ATP; 1 phân tử FADH2 sẽ tạo được 1,5 phân tử ATP. Mà:

+ Đường phân tạo 2 phân tử NADH → 2 × 2,5 = 5 phân tử ATP.

+ Oxi hoá pyruvic acid tạo 2 phân tử NADH → 2 × 2,5 = 5 phân tử ATP.

+ Chu trình Krebs tạo 6 phân tử NADH và 2 phân tử FADH2  6 × 2,5 + 2 × 1,5 = 18 phân tử ATP.

 Số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose là2 + 2 + 5 + 5 + 18 = 32 ATP.

Đánh giá

0

0 đánh giá