Hãy tính số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose

2.7 K

Với giải Bài 6.12 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.12 trang 22 SBT Sinh học 11: Hãy tính số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose.

Lời giải:

- Đường phân tạo 2 phân tử ATP.

- Chu trình Krebs tạo 2 phân tử ATP.

- Chuỗi chuyền electron: oxi hoá NADH và FADH. Khi oxi hoá 1 phân tử NADH sẽ tạo được 2,5 phân tử ATP; 1 phân tử FADH2 sẽ tạo được 1,5 phân tử ATP. Mà:

+ Đường phân tạo 2 phân tử NADH → 2 × 2,5 = 5 phân tử ATP.

+ Oxi hoá pyruvic acid tạo 2 phân tử NADH → 2 × 2,5 = 5 phân tử ATP.

+ Chu trình Krebs tạo 6 phân tử NADH và 2 phân tử FADH2  6 × 2,5 + 2 × 1,5 = 18 phân tử ATP.

 Số phân tử ATP được tạo ra từ quá trình phân giải hiếu khí một phân tử glucose là2 + 2 + 5 + 5 + 18 = 32 ATP.

Đánh giá

0

0 đánh giá