Một thực nghiệm được tiến hành tại một khu rừng để đo nồng độ CO2 ở hai vị trí A và B

2.1 K

Với giải Bài 6.13 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.13 trang 22 SBT Sinh học 11Một thực nghiệm được tiến hành tại một khu rừng để đo nồng độ CO2 ở hai vị trí A và B ở các thời điểm khác nhau trong ngày (Hình 6.1). Nồng độ CO2 ở hai vị trí trên có gì khác nhau? Giải thích.

Một thực nghiệm được tiến hành tại một khu rừng để đo nồng độ CO2 ở hai vị trí  (ảnh 1)

Lời giải: 

- Nồng độ CO2 ở vị trí B luôn cao hơn so với vị trí A.

- Giải thích: Ở vị trí A tập trung các tầng tán lá của cây ưa sáng → có nhiều mô quang hợp hơn tầng B, còn tầng B hoạt động quang hợp yếu hơn do nhận được lượng ánh sáng ít hơn. Bên cạnh đó, do hoạt động hô hấp của động vật, sự phân giải của vi sinh vật đất,... nên nồng độ CO2 ở vị trí B luôn cao hơn so với vị trí A.

Đánh giá

0

0 đánh giá