Vai trò của NADH trong hô hấp hiếu khí và quá trình lên men có gì khác nhau

1.581

Với giải Bài 6.10 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.10 trang 22 SBT Sinh học 11Vai trò của NADH trong hô hấp hiếu khí và quá trình lên men có gì khác nhau?

Lời giải:

- Trong hô hấp tế bào, NADH cung cấp electron cho chuỗi chuyển electron để tổng hợp ATP, chất nhận H+ và electron cuối cùng là phân tử oxygen.

- Trong quá trình lên men, NADH không đi vào chuỗi chuyền electron mà nhường H+ và electron cho sản phẩm trung gian (pyruvic acid hoặc acetaldehyde) để hình thành lactic acid hoặc rượu ethanol.

Đánh giá

0

0 đánh giá