Để bảo quản hạt và nông sản trong thời gian dài mà vẫn giữ được tối đa về số lượng và chất lượng

1.9 K

Với giải Bài 6.9 trang 21 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.9 trang 21 SBT Sinh học 11Để bảo quản hạt và nông sản trong thời gian dài mà vẫn giữ được tối đa về số lượng và chất lượng, người ta có thể thực hiện bao nhiêu biện pháp sau đây?

(1) Bảo quản trong các kho lạnh.

(2) Bảo quản trong túi polyethylene.

(3) Bảo quản trong các túi được hút chân không.

(4) Sấy khô hoặc phơi khô.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Để bảo quản hạt và nông sản trong thời gian dài mà vẫn giữ được tối đa về số lượng và chất lượng, người ta có thể thực hiện cả 4 biện pháp trên:

(1) Bảo quản trong các kho lạnh (nhiệt độ thấp trong kho lạnh làm giảm cường độ hô hấp tế bào).

(2) Bảo quản trong túi polyethylene (nồng độ CO2 cao làm giảm cường độ hô hấp tế bào).

(3) Bảo quản trong các túi được hút chân không (nồng độ O2 thấp làm giảm cường độ hô hấp tế bào).

(4) Sấy khô hoặc phơi khô (hàm lượng nước thấp làm giảm cường độ hô hấp tế bào).

Đánh giá

0

0 đánh giá