Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích. a) Trong chuỗi truyền electron hô hấp

2.4 K

Với giải Bài 6.14 trang 22 SBT Sinh học 11 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 6: Hô hấp ở thực vật giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 11 . Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Sinh học 11 Bài 6: Hô hấp ở thực vật

Bài 6.14 trang 22 SBT Sinh học 11Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

a) Trong chuỗi truyn electron hô hấp, chất nhận electron cuối cùng là O2.

b) Hô hấp có tác dụng ức chế quá trình hấp thụ nước và khoáng ở rễ.

c) Cường độ hô hấp ở thực vật tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước trong mô, cơ quan, cơ thể thực vật.

d) Phân tử glucose bị oxi hoá hoàn toàn trong giai đoạn đường phân.

Lời giải:

a) Đúng. Trong chuỗi truyn electron hô hấp, chất nhận electron cuối cùng là O2.

b) Sai. Hô hấp tạo ATP cung cấp cho quá trình hấp thụ khoáng chủ động ở rễ → tăng áp suất thẩm thấu trong dịch bào của rễ → tăng hút nước.

c) Sai. Cường độ hô hấp ở thực vật tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong mô, cơ quan, cơ thể thực vật vì nước là nguyên liệu, dung môi và môi trường diễn ra các phản ứng hoá học trong quá trình hô hấp. Bên cạnh đó, nước còn ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme hô hấp.

d) Sai. Sau khi kết thúc đường phân, glucose bị oxi hoá thành hai phân tử pyruvic acid, chỉ sau khi kết thúc chu trình Krebs thì phân tử glucose mới bị oxi hoá hoàn toàn thành CO2 và H2O.

Đánh giá

0

0 đánh giá