Nội dung

Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 pdf

Gia Bảo Ngày: 23-11-2021 Lớp 5

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 5 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Toán 5. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán 5 sắp tới.

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 5 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 10 câu

- Lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5:

Trắc nghiệm  Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 (ảnh 1)

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất:

15dm = 150...

Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

A. dam

B. m

C. cm

D. mm

150 gấp 15 số lần là:

150 : 15 = 10 (lần)

Mà trong bảng đơn vị đo độ dài, 2 đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần

Ta có: 1dm gấp 10 lần 1cm, hay 1dm = 10cm

Vậy 15dm = 150cm.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

7dam = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảihm. Khi đó: a = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giải; b = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giải.

Theo bảng đơn vị đo khối lượng, 1hm gấp 10 lần 1dam, hay 1dam = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảihm

Do đó, 7dam = 7 x Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giải

Vậy số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 7; 10.

Câu 3: Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

15m - 8mm = ...mm

A. 7

B. 23

C. 142

D. 14992

Ta có: 1m = 1000mm nên 15m = 15000mm

Do đó 15m - 8mm = 15000mm - 8mm = 14992mm

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 14992.

Câu 4: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

30hm8m ... 3km5m

A. >

B. <

C. =

+ 1km = 1000m nên 3km = 3000m

Do đó: 3km5m = 3000m + 5m = 3005m

+ 1hm = 100m nên 30hm = 3000m

Do đó: 30hm8m = 3000m + 8m = 3008m

Ta thấy: 3008m > 3005m

Vậy 30hm8m > 3km5m

Câu 5: Một đội công nhân trong ba ngày sửa được 2km15m đường. Ngày thứ nhất đội sửa được 425m đường, ngày thứ hai sửa được gấp 2 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

A. 675m

B. 740m

C. 850m

D. 1065m

Đổi: 2km15m = 2015m

Ngày thứ hai đội sửa được số mét đường là:

425 x 2 = 850 (m)

Trong hai ngày đầu đội sửa được số mét đường là:

425 + 850 = 1275 (m)

Ngày thứ ba đội sửa được số mét đường là:

2015 - 1275 = 740 (m)

Đáp số: 740m

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất:

1cm = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảidm. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị bé bằng Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giải đơn vị lớn.

Ta thấy hai đơn vị dm  cm là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị cm nhỏ hơn đơn vị dm nên 1cm = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảidm.

Vậy 1cm = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảidm là đúng.

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất:

1km gấp 1hm bao nhiêu lần?

A. 10 lần

B. 100 lần

C. 500 lần

D. 1000 lần

Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ta thấy hai đơn vị km  hm là hai đơn vị đo liền nhau, mà đơn vị km lớn hơn hơn đơn vị hm nên 1km gấp 10 lần 1hm.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

12m = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảicm

Ta có: 1m = 100cm nên 12m = 1200cm (vì 12 x 100 = 1200).

Vậy 12m = 1200 cm.

Số thích hợp điền vào ô trống là 1200.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

5000dm = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảihm

Trong bảng đơn vị đo độ dài đã học, 1hm gấp 1000 lần 1dm, hay 1hm = 1000dm

Nhẩm: 5000 : 1000 = 5

Do đó, 5000dm = 5hm

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 5.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

8km72m x 5 = Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Toán lớp 5 có lời giảim

8km72m x 5 = (8000m + 72m) x 5 = 8072 x 5 = 40360m

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 40360.

Xem thêm
Trắc nghiệm  Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 (trang 1)
Trang 1
Trắc nghiệm  Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 (trang 2)
Trang 2
Trắc nghiệm  Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 (trang 3)
Trang 3
Trắc nghiệm  Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài có đáp án – Toán lớp 5 (trang 4)
Trang 4
Tài liệu có 4 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Quý Lê Xuân Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán 9. 8 38 0
Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) Quý Lê Xuân Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán 9. 6 24 0
Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Quý Lê Xuân Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán 9. 13 27 0
Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) Quý Lê Xuân Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán 9. 11 41 0