Giải SGK Toán lớp 4 trang 93, 94 Luyện tập | Cánh diều

12.531

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 4 trang 93, 94 Luyện tập chi tiết sách Toán 4 Tập 1 Cánh diều giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 trang 93, 94 Luyện tập

Giải Toán lớp 4 trang 93

Giải Toán lớp 4 trang 93 Bài 1:

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 93 Bài 2:

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 93 Bài 3: Mỗi toa chở được 60 tấn hàng.

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

a) Cần bao nhiêu toa tàu để chở hết 480 tấn hàng?

b) Cần ít nhất bao nhiêu toa tàu để chở hết 590 tấn hàng?

Lời giải:

a) Cần số toa tàu để chở hết 480 tấn hàng là:

480 : 60 = 8 (toa)

b) Ta có: 590 : 60 = 9 (dư 50)

Cần ít nhất 9 + 1 = 10 toa tàu để chở hết 590 tấn hàng.

Giải Toán lớp 4 trang 93 Bài 4: Cuộn dây thép dài 5 m thì cân nặng 250 g. Hỏi cuộn dây thép cùng loại đó cân nặng 2 500 g thì dài bao nhiêu mét?

Toán lớp 4 trang 93 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

2 500 g gấp 250 g số lần là:

2 500 : 250 = 10 (lần)

Cuộn dây thép cùng loại đó cân nặng 2 500 g thì dài số mét là:

5 × 10 = 50 (m)

Giải Toán lớp 4 trang 94

Giải Toán lớp 4 trang 94 Bài 5: Một xưởng sản xuất thủ công mĩ nghệ sản xuất được 315 sản phẩm làm bằng cây lục bình trong 9 ngày. Hỏi:

a) Trung bình mỗi ngày xưởng thủ công đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm làm bằng cây lục bình?

b) Với sản lượng như trên, để sản xuất được 280 sản phẩm xưởng thủ công đó cần sản xuất trong mấy ngày?

Toán lớp 4 trang 94 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

a) Trung bình mỗi ngày xưởng thủ công đó sản xuất được số sản phẩm làm bằng cây lục bình là:

315 : 9 = 35 (sản phẩm)

b) Với sản lượng như trên, để sản xuất được 280 sản phẩm xưởng thủ công đó cần sản xuất trong số ngày là:

280 : 35 = 8 (ngày)

Giải Toán lớp 4 trang 94 Bài 6: Quan sát giá bán của mỗi loại hộp giấy trong hình vẽ sau:

Toán lớp 4 trang 94 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Chọn đáp án thích hợp:

Nếu cần mua 25 hộp giấy nhỏ thì nên chọn cách mua nào để số tiền phải trả là tiết kiệm nhất?

A. Mua 1 hộp to, 5 hộp nhỏ.

B. Mua 1 hộp to, 1 hộp vừa và 2 hộp nhỏ.

C. Mua 8 hộp vừa và 1 hộp nhỏ.

D. Mua 25 hộp nhỏ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Mua 1 hộp to, 5 hộp nhỏ hết số tiền là:

200 000 + 13 000 × 5 = 200 000 + 65 000 = 265 000 (đồng)

Mua 1 hộp to, 1 hộp vừa và 2 hộp nhỏ hết số tiền là:

200 000 + 35 000 + 13 000 × 2 = 200 000 + 35 000 + 26 000 = 261 000 (đồng)

Mua 8 hộp vừa và 1 hộp nhỏ hết số tiền là:

35 000 × 8 + 13 000 = 280 000 + 13 000 = 293 000 (đồng)

Mua 25 hộp nhỏ hết số tiền là:

13 000 × 25 = 325 000 (đồng)

Vậy mua 1 hộp to, 5 hộp nhỏ là cách tiết kiệm nhất.

Xem thêm các bài giải SGK Toán lớp 4 Cánh diều hay, chi tiết khác:

40. Chia cho số có hai chữ số

41. Luyện tập

42. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

43. Luyện tập

44. Thương có chữ số 0

Đánh giá

0

0 đánh giá