Giải SGK Toán lớp 4 trang 92 Chia cho số có hai chữ số | Cánh diều

6.6 K

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Toán lớp 4 trang 92 Chia cho số có hai chữ số chi tiết sách Toán 4 Tập 1 Cánh diều giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 4 trang 92 Chia cho số có hai chữ số

Giải Toán lớp 4 trang 92

Giải Toán lớp 4 trang 92 Bài 1: Tính:

Toán lớp 4 trang 92 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 92 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 92 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 92 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 92 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Giải Toán lớp 4 trang 92 Bài 3: Một nhóm vận động viên leo núi, mỗi ngày đi được 13 km. Hỏi để di chuyển được quãng đường dài 39 km, các vận động viên phải đi trong bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Các vận động viên phải đi trong số ngày là:

39 : 13 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày

Giải Toán lớp 4 trang 92 Bài 4: Người ta đóng gói 78 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 16 cái bánh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hộp bánh để đóng hết số bánh trên?

Lời giải:

Ta có: 78 : 16 = 4 (dư 14)

Vậy khi đóng gói 78 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 16 cái bánh thì đóng được 4 hộp và còn dư 14 cái bánh.

Số hộp cần để đóng hết số bánh trên là:

4 + 1 = 5 (hộp)

Xem thêm các bài giải SGK Toán lớp 4 Cánh diều hay, chi tiết khác:

39. Chia cho 10, 100, 1 000,…

40. Chia cho số có hai chữ số

41. Luyện tập

42. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

43. Luyện tập

Đánh giá

0

0 đánh giá