Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Lý thuyết Toán 7 Chương 4 (Cánh diều 2022): Góc. Đường thẳng song song hay, chi tiết Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Toán 7 Chương 4 (Cánh diều 2022): Góc. Đường thẳng song song hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
673 13 10
Lý thuyết Định lý (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Định lý (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
242 5 8
Lý thuyết Hai đường thẳng song song (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Hai đường thẳng song song (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
219 9 10
Lý thuyết Tia phân giác của một góc (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Tia phân giác của một góc (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
194 5 14
Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
257 6 16
Lý thuyết Toán 7 Chương 3 (Cánh diều 2022): Hình học trực quan hay, chi tiết Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Toán 7 Chương 3 (Cánh diều 2022): Hình học trực quan hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
709 11 58
Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
343 7 30
Lý thuyết Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
292 6 24
Lý thuyết Toán 7 Chương 2 (Cánh diều 2022): Số thực hay, chi tiết Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Toán 7 Chương 2 (Cánh diều 2022): Số thực hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
246 23 7
Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ nghịch (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ nghịch (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
178 6 7
Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thuận (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thuận (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
166 6 8
Lý thuyết Dãy tỉ số bằng nhau (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 Nguyễn Văn Hiệp Lý thuyết Dãy tỉ số bằng nhau (Cánh diều 2022) hay, chi tiết | Toán lớp 7 - Tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Toán lớp 7.
198 6 7

bài viết

Chỉ ra những đặc điểm của tản văn thể hiện trong văn bản trên thuy an pham Chỉ ra những đặc điểm của tản văn thể hiện trong văn bản trên – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
7
Xác định chủ đề của văn bản và cho biết dựa vào đâu để em xác định như vậy thuy an pham Xác định chủ đề của văn bản và cho biết dựa vào đâu để em xác định như vậy – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Em cảm nhận được điều gì về cái “tôi” của tác giả đã thể hiện trọng văn bản thuy an pham Em cảm nhận được điều gì về cái “tôi” của tác giả đã thể hiện trọng văn bản – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
8
Nhận xét về chất trữ tình trong văn bản Mùa phơi sân trước thuy an pham Nhận xét về chất trữ tình trong văn bản Mùa phơi sân trước – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
11
Tìm một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả khi nhớ lại những kỉ niệm về “mùa phơi sân trước” thuy an pham Tìm một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả khi nhớ lại những kỉ niệm về “mùa phơi sân trước” – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
13
Xác định các từ ngữ địa phương theo vùng miền bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô phù hợp thuy an pham Xác định các từ ngữ địa phương theo vùng miền bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô phù hợp – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát đề cập đến nhiều vấn đề như: hạt dẻ, cốm hạt dẻ thuy an pham Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát đề cập đến nhiều vấn đề như: hạt dẻ, cốm hạt dẻ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
7
Theo em, nếu thay đổi trật tự các đoạn trong Cốm Vòng thì có ảnh hưởng gì đến nội dung văn bản thuy an pham Theo em, nếu thay đổi trật tự các đoạn trong Cốm Vòng thì có ảnh hưởng gì đến nội dung văn bản – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Đọc lại văn bản Cốm Vòng và trả lời các câu hỏi sau: Chủ đề xuyên suốt các đoạn, các câu thuy an pham Đọc lại văn bản Cốm Vòng và trả lời các câu hỏi sau: Chủ đề xuyên suốt các đoạn, các câu – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Xác định chủ đề của bài thơ Thu sang thuy an pham Xác định chủ đề của bài thơ Thu sang – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho thiên nhiên và cách thể hiện tình cảm ấy trong bài thơ thuy an pham Em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho thiên nhiên và cách thể hiện tình cảm ấy trong bài thơ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Nêu cảm nhận của em về những âm thanh, màu sắc được miêu tả trong bài thơ thuy an pham Nêu cảm nhận của em về những âm thanh, màu sắc được miêu tả trong bài thơ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3