Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022 - 2023 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Kết nối tri thức chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
18 27 0
Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
37 27 0
Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
13 25 0
Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Chân trời sáng tạo chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
31 28 0
Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 Nguyễn Uyên Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Chân trời sáng tạo chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
14 25 0
Bộ 10 đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 Admin Vietjack Bộ 10 đề thi học kì 1 Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Cánh diều chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
3469 26 89
Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022 - 2023 Admin Vietjack Bộ 10 đề thi giữa kì 2 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức có đáp án năm 2022 - 2023 – Tổng hợp bộ đề thi Khoa học tự nhiên lớp 7 học kì 1, học kì 2 sách Kết nối tri thức chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Khoa học tự nhiên 7.
12 25 0
20 Bài tập Định lí có đáp án – Toán 7 Quý Lê Xuân (SỬA) 20 Bài tập Định lí (Cánh diều) có đáp án – Toán 7 – Tài liệu bài tập Toán lớp 7 Cánh diều học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
3347 8 58
20 Bài tập Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án – Toán 7 Quý Lê Xuân 20 Bài tập Đại lượng tỉ lệ thuận (Cánh diều) có đáp án – Toán 7 – Tài liệu bài tập Toán lớp 7 Cánh diều học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
7371 19 113
21 Bài tập Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ có đáp án – Toán 7 Quý Lê Xuân 21 Bài tập Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán 7 – Tài liệu bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
33445 16 782
20 Bài tập Tập hợp các số hữu tỉ có đáp án – Toán 7 Quý Lê Xuân 20 Bài tập Tập hợp các số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán 7 – Tài liệu bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2757 11 51
Soạn văn 7 Ca Huế trên sông Hương - ngắn nhất Từ Hương Soạn bài Ca Huế trên sông Hương - Soạn văn 7 - Tài liệu Soạn bài môn Văn lớp 7 chọn lọc
504 2 2

bài viết

Sách bài tập HĐTN 7 Chủ đề 9 (Cánh diều): Chào mùa hè Nguyễn Mạnh Tài Sách bài tập HĐTN 7 Chủ đề 9: Chào mùa hè | SBT Sử 7 Cánh diều - Tuyển chọn lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT HĐTN 7.
74
Chia sẻ những điều em thu được trong quá trình tham gia các hoạt động trải nghiệm của lớp 7 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chia sẻ những điều em thu được trong quá trình tham gia các hoạt động trải nghiệm của lớp 7 - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
10
Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
9
Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
11
Cùng làm kế hoạch nhỏ Nguyễn Thị Thuỳ Linh Cùng làm kế hoạch nhỏ - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
11
Dự án mùa hè. Xây dựng dự án mùa hè với mục đích làm đẹp cảnh quan lớp học, nhà trường và địa phương Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dự án mùa hè. Xây dựng dự án mùa hè với mục đích làm đẹp cảnh quan lớp học, nhà trường và địa phương - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
9
Rèn luyện bản thân trong hè. Chia sẻ những dự định rèn luyện, phát triển bản thân trong hè Nguyễn Thị Thuỳ Linh Rèn luyện bản thân trong hè. Chia sẻ những dự định rèn luyện, phát triển bản thân trong hè - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
9
Tham gia hoạt động Đội trong hè nơi em sinh sống. Trò chuyện với các anh chị phụ trách Đội hoặc các bạn ở nơi em sinh sống Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tham gia hoạt động Đội trong hè nơi em sinh sống. Trò chuyện với các anh chị phụ trách Đội hoặc các bạn ở nơi em sinh sống - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
9
Các hoạt động Đội trong năm học. Liệt kê các hoạt động Đội trong năm học của trường em theo gợi ý dưới đây Nguyễn Thị Thuỳ Linh Các hoạt động Đội trong năm học. Liệt kê các hoạt động Đội trong năm học của trường em theo gợi ý dưới đây - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
9
Sách bài tập HĐTN 7 Chủ đề 8 (Cánh diều): Con đường tương lai Nguyễn Mạnh Tài Sách bài tập HĐTN 7 Chủ đề 8: Con đường tương lai | SBT Sử 7 Cánh diều - Tuyển chọn lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT HĐTN 7.
72
Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách tính điểm theo các mức độ sau Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề bằng cách tính điểm theo các mức độ sau - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
8
Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đánh giá mức độ tham gia của em trong các hoạt động bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp - Lời giải sách bài tập HĐTN lớp 7 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập HĐTN 7.
8