Tìm kiếm

Lớp 9

tài liệu

16 câu Trắc nghiệm Trau dồi vốn từ có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 16 câu Trắc nghiệm Trau dồi vốn từ - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
289 4 3
16 câu Trắc nghiệm Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 16 câu Trắc nghiệm Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
243 4 2
15 câu Trắc nghiệm Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 15 câu Trắc nghiệm Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1207 3 5
8 câu Trắc nghiệm Thuật ngữ có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 8 câu Trắc nghiệm Thuật ngữ - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
236 2 3
22 câu Trắc nghiệm Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 22 câu Trắc nghiệm Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
322 4 2
25 câu Trắc nghiệm Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 25 câu Trắc nghiệm Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1255 5 11
25 câu Trắc nghiệm Truyện Kiều của Nguyễn Du có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 25 câu Trắc nghiệm Truyện Kiều của Nguyễn Du - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
633 3 7
14 câu Trắc nghiệm Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 14 câu Trắc nghiệm Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
515 3 3
20 câu Trắc nghiệm Điện năng - Công của dòng điện có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack 20 câu Trắc nghiệm Điện năng - Công của dòng điện - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
534 5 7
25 câu Trắc nghiệm Hoàng Lê nhất thống chí có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 25 câu Trắc nghiệm Hoàng Lê nhất thống chí - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1369 5 10
26 câu Trắc nghiệm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 26 câu Trắc nghiệm Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
242 3 2
29 câu Trắc nghiệm Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) có đáp án - Ngữ văn 9 Quý Lê Xuân 29 câu Trắc nghiệm Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục) - Ngữ văn 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1271 5 18