Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Tải xuống 9 1.8 K 3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn a − b là số nguyên tố và 3c2 = ab + bc + ca. Chứng minh 8c + 1 là số chính phương.

+ Cho nửa đường tròn đường kính BC = 2R. Gọi M là điểm di động trên nửa đường tròn (M khác B, C). Kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc BC). Gọi O1, O2 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác MCH và MBH. Xác định vị trí điểm M để chu vi △O1HO2 lớn nhất.

+ Biết rằng mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba đỉnh và trọng tâm của nó cùng màu.

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 1)
Trang 1
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 2)
Trang 2
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 3)
Trang 3
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 4)
Trang 4
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 5)
Trang 5
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 6)
Trang 6
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 7)
Trang 7
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 8)
Trang 8
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh (trang 9)
Trang 9
Tài liệu có 9 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống