Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng

Tải xuống 1 1.8 K 2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp thành phố năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Trên mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng y = mx – 2m + 4 (d) với m là tham số và O là gốc tọa độ.

a) Tìm toạ độ điểm A cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m.

b) Với mỗi giá trị của m, gọi R là bán kính của đường tròn tâm O tiếp xúc (d). Tìm m để bán kính R lớn nhất.

+ Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O). Lấy điểm M bất kì trên cạnh AC (M khác A và C) và gọi D là trung điểm của đoạn thẳng MC. Tia BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng khi M thay đổi, đường thẳng DE luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

+ Trong một cuộc thi. Giám khảo giao nhiệm vụ cho đội của hai bạn Giáp và Thìn như sau: “Bạn Giáp nghĩ và viết ra giấy bảy số tự nhiên khác nhau có tổng bằng 2024, bí mật gửi cho Giám khảo và chỉ nói với bạn Thìn số lớn thứ tư trong bảy số này. Sau đó bạn Thìn phải đoán ra tất cả các số bạn Giáp đã viết”. Hỏi bạn Giáp phải viết ra những số nào để đội của các bạn Giáp, Thìn thắng trong cuộc thi đó? Vì sao?

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 9 cấp thành phố năm 2023 - 2024 sở GD&ĐT Đà Nẵng (trang 1)
Trang 1
Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống