Giáo án Luyện tập chung trang 179 phần 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5

Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 179 phần 2 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 179 phần 2

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ 1: Phần 1- Các câu hỏi trắc nghiệm.

- Yêu cầu HS đọc đề, lần lượt suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

- Gọi HS đọc bài, yêu cầu HS trình bày cách làm.

HĐ 2: Phần 2 - Giải toán.

- Cho HS khá, giỏi làm thêm phần 2

Bài 1/180:

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

 

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

Bài 2/180:

- Gọi HS đọc đề. Lưu ý HS được sử dụng máy tính bỏ túi khi tính toán.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ3 :  Củng cố, dặn dò.

Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ; cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

 

- Đọc đề, tự làm bài.

- Đọc bài, trình bày cách làm.

Câu 1 :  C. 3 giờ

Câu 2 :  A. 48 l nước

Câu 3 :  B. 80 phút

- Đọc đề.

- Làm bài vào vở.

Phân số chỉ tổng số tuổi của con gái và con trai:

Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 179 phần 2 mới, chuẩn nhất

Tuổi của mẹ:

    18 x 20 : 9 = 40 (tuổi)

- Đọc đề. Làm bài vào vở.

Dân số ở Hà Nội năm đó

  2627 x 921 = 2419467 (người)

Dân số ở Sơn La năm đó

  61 x 14210 = 2419467 (người)

Tỉ số % số dân Sơn La và Hà Nội

2419467 :  2419467 = 0,3582…

= 35,82 %

- Trả lời.

Xem thêm
Giáo án Luyện tập chung trang 179 phần 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5 (trang 1)
Trang 1
Giáo án Luyện tập chung trang 179 phần 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5 (trang 2)
Trang 2
Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống