Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2 ↓ | Ca(OH)2 ra CaO2

90

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2 ↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các bạn đón xem:

Phương trình Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2 ↓

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2 

2. Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ: 40-50oC

3. Cách thực hiện phản ứng

- Nhỏ vài giọt oxi già vào nước vôi trong

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Khi cho oxi già H2O2 đậm đặc vào nước vôi trong thu được kết tủa canxi dioxit CaO2

5. Bạn có biết

- Tương tự như Ca(OH)2, Ba(OH)2 cũng phản ứng với H2O2 tạo kết tủa BaO2

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Có thể dùng CaO (ở thể rắn) để làm khô các chất khí nào sau đây?

A. NH3, O2, N2, CH4, H2.

B. NH3, SO2, CO, Cl2

C. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

D. N2, Cl2, O2, CO2

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

CaO là oxit bazo, nếu khí có nước sẽ tạo ra Ca(OH)2, nên các khí thỏa mãn cần không tác dụng với bazo.

Ví dụ 2: Kim loại Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân

A. nóng chảy Ca(OH)2.    

B. dung dịch CaCl2.

C. nóng chảy CaO.    

D. nóng chảy CaCl2.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương pháp cơ bản điều chế canxi cũng như các kim loại kiềm thổ khác là điện phân nóng chảy muối của chúng.

Ví dụ 3: Khi đốt cháy canxi sẽ tạo thành canxi oxit hay còn gọi là

A. vôi sống    

B. vôi tôi

C. Dolomit    

D. thạch cao

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Ca + O2 → CaO

Khi đốt cháy canxi sẽ tạo thành canxi oxit (còn được biết đến với tên gọi canxia, các tên gọi thông thường khác là vôi sống, vôi nung) là một oxit của canxi, được sử dụng rộng rãi.

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

 

Đánh giá

0

0 đánh giá