Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O | Ca(OH)2 ra CaO2.8H2O

155

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các bạn đón xem:

Phương trình Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O

2. Điều kiện phản ứng

- Không có

3. Cách thực hiện phản ứng

- Nhỏ vài giọt oxi già vào nước vôi trong

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Khi cho oxi già H2O2 vào nước vôi trong thu được canxi peroxit octahidrat

5. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA.    

B. IIIA.    

C. IVA.    

D. IIA.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Ví dụ 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại Ca là:

A. 1s1    

B. 2s1    

C. 4s2    

D. 3s2

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron của Ca: 1s22s22p63s23p64s2

Ví dụ 3: Kim loại Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân

A. nóng chảy Ca(OH)2.    

B. dung dịch CaCl2.

C. nóng chảy CaO.    

D. nóng chảy CaCl2.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương pháp cơ bản điều chế canxi cũng như các kim loại kiềm thổ khác là điện phân nóng chảy muối của chúng.

6. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

 

Đánh giá

0

0 đánh giá