Tại sao ti thể có thể tự tổng hợp một số protein của nó

2.220

Với giải Câu hỏi 13 trang 46 Sinh học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Sinh học 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

Câu hỏi 13 trang 46 Sinh học 10: Tại sao ti thể có thể tự tổng hợp một số protein của nó?

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu trúc của ti thể

Trả lời:

Ti thể có thể tự tổng hợp một số protein của nó vì nó chứa cả cả các enzyme, ribosome và DNA, 1 số protein, tRNA, rRNA…

Xem thêm lời giải Sinh học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đánh giá

0

0 đánh giá