Sự hình thành các mào có ý nghĩa gì đối với hoạt động của ti thể

26

Với giải Câu hỏi 12 trang 46 Sinh học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Sinh học 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

Câu hỏi 12 trang 46 Sinh học 10: Sự hình thành các mào có ý nghĩa gì đối với hoạt động của ti thể

Phương pháp giải:

Dựa vào chức năng của mào

Trả lời:

Mào là nơi chứa các enzyme của chuỗi truyền electron và tổng hợp ATP nên sự hình thành các mào làm cho ty thể hoạt động có tổ chức hơn.

Đánh giá

0

0 đánh giá