DNA của ti thể có đặc điểm gì khác so với DNA nhân

26

Với giải Câu hỏi 11 trang 46 Sinh học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Sinh học 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

Câu hỏi 11 trang 46 Sinh học 10: DNA của ti thể có đặc điểm gì khác so với DNA nhân?

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo và chức năng của hai loại DNA

Lời giải chi tiết:

Sinh học 10 Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực | Giải Sinh 10 Cánh diều (ảnh 7)

Đánh giá

0

0 đánh giá