Top 17 Phản ứng hóa học của Liti (Li) quan trọng, thường gặp

807

Tailieumoi.vn xin giới thiệu chuyên đề phương trình phản ứng hóa học của Liti (Li). Bài viết tổng hợp đầy đủ 17 phương trình phản ứng quan trọng, thường gặp của Liti và hợp chất giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về các dạng phương trình phản ứng. Mời các bạn đón xem:

Phản ứng hóa học của Liti

2Li + Cl2 → 2LiCl

2Li + Br2 → 2LiBr

2Li + I2 → 2LiI

4Li + O2 → 2Li2O

2Li + 2H2O → 2LiOH + H2

2Li + S → Li2S

2Li + 2HCl → 2LiCl + H2

2Li + H2SO4 → Li2SO4 + H2

6Li + 2H3PO4 → 2Li3PO4 + 3H2

2Li + H3PO4 → Li2HPO4 + H2

2Li + 2H3PO4 → 2LiH2PO4 + H2

2Li + 2C2H5OH → 2C2H5OLi + H2

2Li + 2CH3OH → 2CH3OLi + H2

2Li + 2CH3COOH → 2CH3COOLi + H2

2Li + 2C6H5OH → 2C6H5OLi + H2

6Li + N2 → 2Li3N

2Li + H2 → 2LiH

Đánh giá

0

0 đánh giá