Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện 2024 MỚI NHẤT

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện 2024 đầy đủ, chi tiết nhất, ngoài ra còn có các thông tin liên qua về mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện giúp bạn đọc có thêm kiến thức về đơn, biểu mẫu.

Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện 2024 MỚI NHẤT

1. Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

 

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là: …………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………...

Hiện đang ở: …………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện 2024 MỚI NHẤT (ảnh 1)

2. Hướng dẫn viết mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

- Dựa vào mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện ở mục trước, cá nhân muốn nhập ngũ cần trình bày nội dung một cách sáng tạo, thuyết phục.

- Trong đơn, cần đảm bảo đầy đủ thông tin cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ và tình trạng sức khỏe.

- Phần quan trọng nhất là 'Hoàn cảnh Bản thân'. Ở đây, người đề nghị cần mô tả chi tiết về tình hình hiện tại của bản thân và từ đó trình bày yếu tố hình thành nguyện vọng nhập ngũ, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm tham gia khi có lệnh gọi chính chức.

- Yêu cầu đơn xin phải rõ ràng về tham gia nghĩa vụ quân sự theo đợt nào, vào ngày tháng nào.

=> Gửi đơn xin tình nguyện nhập ngũ đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện và cấp xã để xem xét và giải quyết.

3. Khi nào xin nhập ngũ thì được duyệt?

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì sẽ được xem xét, tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

- Để đạt được sự chấp nhận, công dân cần tuân thủ một số tiêu chuẩn quan trọng khi đăng ký nhập ngũ, bao gồm:

+ Tuổi từ 18 đến 25 (hoặc tối đa 27 nếu có bằng cao đẳng, đại học).

+ Có lý lịch minh bạch và rõ ràng;

+ Nắm vững và tuân thủ nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Phải có thể đáp ứng yêu cầu về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Cần có trình độ văn hóa phù hợp.

Chi tiết các tiêu chuẩn này được hướng dẫn đầy đủ trong Thông tư 148/2018/TT-BQP.

4. Những tiêu chuẩn cần thiết để tham gia nghĩa vụ quân sự, cập nhật nhất hiện nay.

- Nhiều người đặt câu hỏi về lợi ích khi tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, theo pháp luật, không có chế độ đặc quyền nếu công dân tự nguyện tham gia.

+ Đối với những trường hợp được miễn, tạm hoãn mà vẫn muốn đóng góp vào nhiệm vụ quốc gia, sẽ được xem xét đặc biệt.

+ Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi và chế độ khi phục vụ và sau khi xuất ngũ, đúng theo quy định pháp luật.

Do nhiều lý do khác nhau, một số công dân có nhu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần được viết thế nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ liên quan như thế nào? Hướng dẫn chi tiết có thể tìm thấy trong bài viết dưới đây.

5. Quy định về tham gia nghĩa vụ quân sự của nữ giới

- Nữ giới được tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

- Đối với nữ giới muốn tham gia nghĩa vụ, cần đạt đủ 18 tuổi trở lên và chọn ngành, nghề chuyên môn phù hợp theo quy định của Điều 3, Nghị định 14/2016/NĐ-CP, như tài chính, kế toán, luật, công nghệ thông tin;...

Đánh giá

0

0 đánh giá