Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Sức khỏe là vốn quý của con người trang 134 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 | Chân trời sáng tạo

1.552

Trả lời các câu hỏi bài Nói: Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Sức khỏe là vốn quý của con người trang 134 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 4 từ đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 4.

Tiếng Việt lớp 4 Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Sức khỏe là vốn quý của con người trang 134

Đề bài trang 134 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Sức khỏe là vốn quý của con người.

Tham khảo:

Đồng ý: Con người làm được nhiều việc khi có sức khỏe; Cuộc sống sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc nếu mọi người xung quanh ta đều khỏe mạnh; ...

Không đồng ý: Có nhiều thứ quý hơn sức khỏe; Có thể ăn nhiều và tập luyện thể thao để có sức khỏe;...

Đánh giá

0

0 đánh giá