Giáo án Đề kiểm tra cuối học kì 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5

Tải xuống 3 1.458 13

Với Giáo án Toán lớp 5 Đề kiểm tra cuối học kì 2 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Đề kiểm tra cuối học kì 2

I. Mục tiêu: Kiểm tra kết quả học tập của HS về:

Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm.

Tính diện tích, thể tích một số hình đã học. Giải bài toán về chuyển động đều.

GD ý thức làm bài nghiêm túc, cố gắng tận dụng thời gian để làm bài đạt kết quả tối đa.

II. Dự kiến đề kiểm tra trong 45 phút (kể từ khi bắt đầu làm bài)

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào?

Hàng nghìn; B.Hàng phần mười;  C.Hàng phần trăm;  D. Hàng phần nghìn.

2. Phân số Giáo án Toán lớp 5 Đề kiểm tra cuối học kì 2 mới, chuẩn nhất viết dưới dạng số thập phân là:

A. 4.5;   B. 8,0;

C. 0,8;    D. 0,45.

3. Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là:

A. 10 phút; B. 20 phút;

C. 30 phút; D. 40 phút.

4. Hình dưới đây gồm 6 hình lập phương, mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 3cm. Thể tích của hình đó là:

Giáo án Toán lớp 5 Đề kiểm tra cuối học kì 2 mới, chuẩn nhất

 A. 18cm3; B. 54cm3;

C. 162cm3; D. 243cm3.

5. Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là:

A. 19%; B. 85%;

C. 90%; D. 95%.

Phần 2:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 5,006 + 2,357;

b. 63,21 - 14,75

c. 21,8 x 3,4

d. 24,36 : 6

2. Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/h và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường AB.

3. Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

Một mảnh đất gồm 2 nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích thước ghi trong hình dưới đây. Diện tích của mảnh đất là: …………….

Giáo án Toán lớp 5 Đề kiểm tra cuối học kì 2 mới, chuẩn nhất

C. Hướng dẫn đánh giá:

Phần 1 (5điểm)

Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm.

Khoanh vào D; 2. Khoanh vào C;           3. Khoanh vào D;

Khoanh vào C; 5. Khoanh vào D;

Phần 2 (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Đặt tính và tính đúng mỗi phần a; b; c; d được 0,5 điểm.

Bài 2 (2 điểm)

Nêu câu lời giải và tính đúng thời gian ô tô đi trên đường từ tỉnh A đến tỉnh B được 1 điểm.

Nêu câu lời giải và tính đúng độ dài quãng đường AB được 0,75 điểm.

Nêu đáp số đúng được 0,25 điểm.

Bài 3(1 điểm)

Viết đúng kết quả tính diện tích được 1 điểm.

Kết quả: Diện tích mảnh đất là: 3656m2.

Xem thêm
Giáo án Đề kiểm tra cuối học kì 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5 (trang 1)
Trang 1
Giáo án Đề kiểm tra cuối học kì 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5 (trang 2)
Trang 2
Giáo án Đề kiểm tra cuối học kì 2 (2023) mới nhất - Toán lớp 5 (trang 3)
Trang 3
Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống