Giáo án Luyện tập chung trang 178 (2022) mới nhất - Toán lớp 5

Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 178

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

- GD ý thức ôn tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu HS làm bài toán sau: Một con thuyền đi ngược dòng có vận tốc là 5,6km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ, tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng.

      - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

HĐ 1: Củng cố kĩ năng tính giá trị của biểu thức.

Bài 1/177:

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 2: Củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng.

Bài 2 a/177: - Cho HS khá, giỏi làm thêm bài 2 b

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng của 3 hoặc 4 số

HĐ3:   Củng cố về giải toán.

Bài 3/177:

- Gọi HS đọc đề.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

 

 

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

Bài 4/178: - Cho HS khá, giỏi làm thêm bài 4.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để làm bài, khuyến khích HS giải bằng nhiều cách.

- Gọi đại diện hai nhóm trình bày bài trên bảng.

- Sửa bài, nhận xét.

Bài 5/178: - Cho HS khá, giỏi làm thêm bài 5.

- Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính vận tốc của tàu thuỷ khi đi xuôi dòng và ngược dòng.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 4:Củng cố, dặn dò.

Yêu cầu HS nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số, công thức tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng.

 

 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

 

 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét, nêu cách tìm số trung bình cộng.

 

 

- Đọc đề.

- Làm bài vào vở.

Số HS gái: 19 + 2 =21 (hs)

Số HS cả lớp: 19 + 21 = 40 (hs)

Tỉ số % HS trai và cả lớp

     19 : 40 = 0,475 = 47,5 %

Tỉ số % Hs gái và cả lớp

     21 : 40 = 0,525 = 52,5 %

- Nhận xét.

 

- Thảo luận nhóm 4.

 

- Đại diện 2 nhóm trình bày.

- Nhận xét.

 

- Nhắc lại công thức.

 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

 

- Trả lời.

Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống