Lớp em dự định tặng mỗi bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn một túi quà gồm 2 quyển sách

530

Với giải Luyện tập 11 trang 91 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo chi tiết trong bài Ôn tập các phép tính giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập các phép tính

Toán lớp 3 Tập 1 trang 91 Luyện tập 11Lớp em dự định tặng mỗi bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn một túi quà gồm 2 quyển sách và 5 quyển vở. Số sách sẽ tặng là 52 quyển. Hỏi để chuẩn bị đủ các túi quà, lớp em cần có bao nhiêu quyển vở?

 Toán lớp 3 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo (ảnh 11)

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số túi quà = Số sách sẽ tặng : Số quyển sách trong mỗi túi

Bước 2: Số quyển vở cần chuẩn bị = Số quyển vở trong mỗi túi quà x số túi quà

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi túi quà: 2 quyển sách và 5 quyển vở

Số sách: 52 quyển

Số vở: … quyển?

Bài giải

Số túi quà cần chuẩn bị là

52 : 2 = 26 ( túi quà)

Số quyển vở cần chuẩn bị là

26 x 5 = 130 (quyển)

Đáp số 130 quyển

Đánh giá

0

0 đánh giá