Tính giá trị của biểu thức 493 - 328 + 244; 210 : 6 x 5

1.440

Với giải Luyện tập 9 trang 90 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo chi tiết trong bài Ôn tập các phép tính giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập các phép tính

Toán lớp 3 Tập 1 trang 90 Luyện tập 9Tính giá trị của biểu thức.

Toán lớp 3 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo (ảnh 14)

Phương pháp giải:

- Đối với biểu thức chỉ chứa phép cộng, trừ hoặc phép nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

- Đối với biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a, 493 – 328 + 244 = 165 + 244

                               = 409                            

b, 210 : 6 x 5 = 35 x 5

                      = 175

c, 36 + 513 : 9 = 36 + 57

                        = 93                                         

d, 2 x ( 311 – 60 ) = 2 x 251

                              = 502

Đánh giá

0

0 đánh giá