Số lớn gấp 3 lần số bé và số lớn hơn số bé 8 đơn vị. Số lớn và số bé lần lượt là

1.454

Với giải Luyện tập 5 trang 90 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo chi tiết trong bài Ôn tập các phép tính giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán lớp 3. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Ôn tập các phép tính

Toán lớp 3 Tập 1 trang 90 Luyện tập 5Chọn ý trả lời đúng.

Số lớn gấp 3 lần số bé và số lớn hơn số bé 8 đơn vị.

Số lớn và số bé lần lượt là:

A. 6 và 2                B. 10 và 2                C. 12 và 4

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

- Tìm số lớn và số bé

Lời giải:

Toán lớp 3 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 86, 87, 88 | Chân trời sáng tạo (ảnh 8)

Giá trị của 1 phần hay số bé là

8 : 2 = 4 (đơn vị)

Số lớn là 4 x 3 = 12 (đơn vị)

Chọn đáp án C.

Đánh giá

0

0 đánh giá