Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q1 và Q2

158

Với giải Bài tập 2 trang 32 Vật lí 12 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Vật lí 12. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Vật lí 12 Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt

Bài tập 2 trang 32 Vật lí 12: Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q1 và Q2 . Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3 và của rượu là 800 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và của rượu là 2 500 J/kg.K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì:

A. Q1 = Q2

B. Q1 = 1,25 Q2

C. Q1 = 1,68 Q2

D. Q1 = 2.10 Q2

Lời giải:

Đặt Q1 là nhiệt lượng cung cấp cho nước và Q2 là nhiệt lượng cung cấp cho rượu. Ta có:

Q1 = m1.c1.∆T ΔT=Q1m1c1

Q2 = m2.c2.∆TΔT=Q2m2c2

Đề bài cho biết lượng nước và lượng rượu có thể tích bằng nhau, nên m1=m2

Q1c1=Q2c2Q1=c1c2Q2=42002500=1,68Q2

Đáp án C

Đánh giá

0

0 đánh giá