Để giải các bài tập Vật lí nhiệt cần đến những kiến thức và công thức cơ bản nào

83

Với giải Khởi động trang 30 Vật lí 12 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Vật lí 12. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Vật lí 12 Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt

Khởi động trang 30 Vật lí 12: Để giải các bài tập Vật lí nhiệt cần đến những kiến thức và công thức cơ bản nào?

Lời giải:

Để giải các bài tập Vật lí nhiệt cần đến những kiến thức và công thức cơ bản:

Định luật I của nhiệt động lực học, công thức tính nhiệt lượng: Q = m.c.∆T, nhiệt dung riêng, nhiệt hóa hơi,…

Đánh giá

0

0 đánh giá