Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh

Tải xuống 1 4.085 14

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh bảng A năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 3.

a) Với n là số nguyên, chứng minh rằng giá trị của biểu thức A = 3n33n2+n+1 không chia hết cho 125.

b) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p; q; r) thỏa mãn (p2+1)(q2+3)=r2+21.

Câu 4.

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Gọi (I) là đường tròn đi qua A và tiếp xúc với BC tại C. Đường trung tuyến AD của tam giác ABC cắt đường tròn (I) tại M (M khác A). Đường thẳng BM cắt AC và đường tròn (O) lần lượt tại H và F (F khác B). Đường thẳng CM cắt AB và đường tròn (O) lần lượt tại K và E (E khác C).

a) Chứng minh DBM đồng dạng DAB.

b) Chứng minh AKMH là tứ giác nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác M). Chứng minh đường thẳng AF đi qua trung điểm của đoạn thẳng CQ.

Câu 5.

Một phố nhỏ có 44 người trong độ tuổi từ 1 đến 85 (tuổi của mỗi người là một số nguyên dương). Chứng minh rằng trong số những người trên có hai người cùng tuổi hoặc có ba người mà tuổi của một người bằng tổng số tuổi của hai người kia.

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Ninh (trang 1)
Trang 1
Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống