Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước

Tải xuống 6 4.2 K 69

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ tài liệu này các em ôn luyện, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thật tốt để bước bài kì thi HSG sắp tới.

Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Cho đường thẳng (d): mx + (m − 1)y – 2m + 1 = 0 (với m là tham số). Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m.
+ Cho đường tròn (O;R) và dây cung BC cố định (BC < 2R). Điểm A di động trên đường tròn (O;R) sao cho tam giác ABC nhọn. Kẻ đường cao AD và trực tâm H của tam giác ABC. a) Đường thẳng chứa phân giác ngoài của góc BHC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm M, N. Chứng minh tam giác AMN cân. b) Các điểm E, F lần lượt là hình chiếu của D trên các đường thẳng BH, CH. Các điểm P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên các cạnh AB, AC. Chứng minh 4 điểm P, E, F, Q thẳng hàng và OA vuông góc PQ. c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K. Chứng minh đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.
+ Cho tam giác ABC cân tại A, điểm O là trung điểm của BC. Đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F. Điểm H chạy trên cung nhỏ EF của (O), tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Xác định vị trí của điểm H để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất.

Để xem đầy đủ đề thi và lời giải chi tiết mời bạn đọc tải tài liệu về.

Xem thêm
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 1)
Trang 1
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 2)
Trang 2
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 3)
Trang 3
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 4)
Trang 4
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 5)
Trang 5
Đề thi HSG Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023 sở GD&ĐT Bình Phước (trang 6)
Trang 6
Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống