Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 30

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 giúp học sinh ôn luyện Toán lớp 1
Tailieumoi giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 1 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 30 Kết nối tri thức như là Đề kiểm tra Toán lớp 1 cuối Tuần 30. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 30 gồm 6 trang với nhiều bài tập đa dạng giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bài tập cuối tuần toán 1 Kết nối tri thức - Tuần 30

Tuần 30. Luyện tập chung. Xem giờ đúng trên đồng hồ

Bài 1. Nối hai phép tính có cùng kết quả

24 + 30

 

 

50 + 7

 

 

67 – 10

 

 

20 + 34

 

95 – 25

 

 

87 - 7

 

40 + 40

 

 

79 – 9

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống

a) 42 +

 

= 62

b)

 

+30 = 84

c) 97 -

 

= 37

d)

 

- 20 = 68

 

Bài 3. Viết giờ đúng dưới mỗi đồng hồ (theo mẫu)

Bài 4. Nối mỗi đồng hồ với giờ thích hợp

Bài 5. Đ, S?

a) Đồng hồ chỉ 12 giờ

 

b) Đồng hồ chỉ 3 giờ

 

Bài 6. Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng giờ tương ứng.

Bài 7. Nối đồng hồ với thời gian biểu tương ứng của bạn Minh.

Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống