Lập sơ đồ thể hiện các tài nguyên ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. (*) Sơ đồ

1.7 K

Với giải Luyện tập trang 156 Địa lí lớp 8 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 12: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 8. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 8 Bài 12: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam

Luyện tập trang 156 Địa Lí 8: Lập sơ đồ thể hiện các tài nguyên ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Trả lời:

(*) Sơ đồ: tài nguyên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

 

Lập sơ đồ thể hiện các tài nguyên ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Từ khóa :
Địa lí 8
Đánh giá

0

0 đánh giá