Tìm hiểu và cho biết GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm gần đây nhất

45

Với giải Vận dụng trang 66 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 22: Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Vận dụng trang 66 Địa lí 10: Tìm hiểu và cho biết GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm gần đây nhất.

Phương pháp giải:

Tìm kiếm thông tin trên Internet.

Trả lời:

Năm 2020:

- GDP Việt Nam đạt khoảng 271,2 tỉ USD.

- GDP bình quân đầu người: 2 788,7 USD/người.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 65 Địa lí 10Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy:...

Câu hỏi trang 66 Địa lí 10Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy:...

Luyện tập trang 66 Địa lí 10Cho bảng số liệu:...

Đánh giá

0

0 đánh giá