Văn bản Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì - Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Tấn Phát - Nội dung, tác giả, tác phẩm

146

Tài liệu tác giả tác phẩm Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì Ngữ văn lớp 9 Chân trời sáng tạo gồm đầy đủ những nét chính về văn bản như: tóm tắt, nội dung chính, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm, dàn ý từ đó giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung bài Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì lớp 9.

Tác giả tác phẩm: Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì - Ngữ văn 9

I. Tác giả Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Tấn Phát

- Bùi Mạnh Nhị (1955 – 2023): nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo, nhà văn, tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu văn học dân gian.

- Nguyễn Tấn Phát (1944): nhà nghiên cứu văn học, nhà giáo, nhà văn, tác giả, đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu văn học dân gian.

Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì - Tác giả tác phẩm (mới 2024) | Ngữ văn lớp 9 Chân trời sáng tạo

II. Tìm hiểu văn bản Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

1. Thể loại

- Tác phẩm Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì thuộc thể loại: văn bản nghị luận.

2. Xuất xứ

- Văn bản in trong Trang sách trang đời, Bùi Mạnh Nhị, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022.

3. Phương thức biểu đạt

- Phương thức biểu đạt: nghị luận.

4. Bố cục Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

- Phần 1 (từ đầu đến… trật tự khác hẳn): mô típ nhân vật lí tưởng.

- Phần 2 (tiếp theo đến…khôi phục này): cái kết thường diễn ra cho nhân vật lí tưởng.

- Phần 3 (phần còn lại): khái quát lại đặc trưng của nhân vật lí tưởng trong kết thúc truyện.

5. Giá trị nội dung Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

- Văn bản Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì là phần cuối của bàn việt được các tác giả Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Tấn Phát viết bàn về sự xuất hiện và phát triển của nhân vật lí tưởng trong truyện cổ tích thần kì. Tại đây, văn bản đề cập đến mô típ nhân vật, đặc điểm của nhân vật lí tưởng trong các cốt truyện cổ tích thần kì, qua đó giúp người đọc hình dung ra những đặc trưng cơ bản của một nhân vật lí tưởng.

6. Giá trị nghệ thuật Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

- Lập luận logic, dẫn chứng thuyết phục.

III. Tìm hiểu chi tiết văn bản Nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

1. Đặc trưng của nhân vật lí tưởng trong kết thúc của truyện cổ tích thần kì

- Kết thúc của truyện cổ tích thần kì phản ánh ước mơ của quần chúng nhân dân, những thứ mà họ không bao giờ có được. Ước mơ ấy thường được thể hiện: nhân vật kết hôn, lên ngôi, sống hạnh phúc, cảnh vật và cảnh vật, cuộc sống xung quanh cũng thay đổi, tươi sáng.

2. Điểm khác biệt giữa cách thể hiện văn bản “Thúy Kiều báo ân, báo oán” với truyện cổ tích thần kì

- Giống nhau: Đều hướng đến cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, ước mơ của nhân dân lao động về công bằng trong cuộc sống.

- Khác nhau:

+ Văn bản “Thúy Kiều báo ân, báo oán”:  Thúy Kiều được Từ Hải (anh hùng) cứu giúp khỏi phận long đong, bạc nổi.

+ Truyện cổ tích thần kì: Được các thế lực thần linh, ông Bụt, ông Trời giúp đỡ để thoát khỏi những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần.

Đánh giá

0

0 đánh giá