Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 chính thức diep4602 Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2020 chính thức - Tổng hợp đề thi THPTQG môn Hóa giúp bạn ôn thi THPT môn Hóa năm 2023 đạt kết quả cao.
1.7 K 11 0
Đề thi và đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2021 chính thức diep4602 Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2021 chính thức - Tổng hợp đề thi THPTQG môn Hóa giúp bạn ôn thi THPT môn Hóa năm 2023 đạt kết quả cao.
4.2 K 13 0
50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch có xảy ra phản ứng với nhau (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch có xảy ra phản ứng với nhau Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1.3 K 9 20
50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
0.9 K 7 10
50 Bài tập Pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1.9 K 7 17
50 Bài tập Pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
704 6 17
50 bài tập về độ tan (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập về độ tan Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
7.9 K 6 67
50 Bài tập về dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập về dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1 K 4 16
50 Bài tập Xác định công thức hóa học và gọi tên axit, bazơ và muối (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Xác định công thức hóa học và gọi tên axit, bazơ và muối Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
5 K 6 29
50 Bài tập Nhận biết, phân biệt chất hóa học (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Nhận biết, phân biệt chất hóa học Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
4.9 K 5 25
50 Bài tập Oxit tác dụng với nước (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Oxit tác dụng với nước Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
612 7 8
50 Bài tập Kim loại tác dụng với nước (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Kim loại tác dụng với nước Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1 K 8 6