Nội dung

Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hình 11.3 pdf

Do Phuong Trinh Ngày: 25-11-2021 Lớp 6

Với giải Luyện tập và Vận dụng 3 trang 59 Công nghệ lớp 6 Cánh diều chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Công nghệ 6 Bài 11: Bảo quản trang phục giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Công nghệ 6. Mời các bạn đón xem:

Sẽ đổi mới quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Giải Công nghệ lớp 6 Bài 11: Bảo quản trang phục

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 59 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hình 11.3

Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hình 11.3

Lời giải:

Ý nghĩa của các kí hiệu có trên nhãn trang phục trong Hình 11.3 là:

Hình

Ý nghĩa

a

Biểu tượng giặt

b

Biểu tượng không được giặt máy biểu tượng nước dưới quá 30 độ 

c

Biểu tượng giặt tay

d

Biểu tượng không được giặt

e

Biểu tượng ủi với 3 dấu chấm

g

Biểu được không được ủi

h

Biểu tượng chất tẩy

i

Biểu tượng không được tẩy

k

Biểu tượng giặt khô 

l

Biểu tượng không sấy khô

Xem thêm các bài giải bài tập Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu hỏi mở đầu trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào...

Câu hỏi 1 trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao phải kiểm tra và phân loại trang phục trước khi giặt...

Câu hỏi 2 trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Khi giặt không nên đổ trực tiếp xà phòng lên quần áo...

Câu hỏi 1 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao khi sử dụng bàn là cần điều chỉnh nhiệt độ...

Câu hỏi 2 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Nếu không có bàn là, em sẽ làm thế nào để quần áo ít bị nhăn...

Câu hỏi 3 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Sử dụng bàn là như thế nào cho an toàn...

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Bảo quản trang phục như thế nào mới giữ được...

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 59 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em đã làm công việc gì để bảo quản... 

 

 

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người – Chân trời sáng tạo Do Phuong Trinh Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người| Chân trời sáng tạo Giải Công nghệ lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 hay, chi tiết Chân trời sáng tạo giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 6. 7 11 0
Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở Do Phuong Trinh Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em Do Phuong Trinh Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào Do Phuong Trinh Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 23 1 0