Nội dung

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 có đáp án: Linh kiện bán dẫn và IC docx

Kiều Mỹ Tâm Ngày: 05-12-2021 Lớp 12
Tải xuống 5 2.711 57

 Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 4 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Công nghệ 8. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12 sắp tới.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 có đáp án: Linh kiện bán dẫn và IC (ảnh 1)

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 có đáp án: Linh kiện bán dẫn và IC:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Câu 1: Tranzito PNP có:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

 

Đáp án: C. Vì đáp án A và B vẽ sai vị trí cực, đáp án D vẽ kí hiệu sai chiều mũi tên.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song, cùng chiều.

B. Triac được xem như 2 tirixto mắc song song nhưng ngược chiều.

C. Triac khác điac ở chỗ triac không có cực điều khiển.

D. Điac khác triac ở chỗ điac có cực điều khiển.

 

Đáp án: B. Vì triac có cực G, điac không có cực G.

Câu 3: Nối ý cột A1 với ý cột B1:

A1

B1

1. Điôt bán dẫn

2. Tirixto

3. Tranzito

4. Triac

5. Có 3 tiếp giáp P – N, có 3 điện cực

6. Dòng điện đi từ cực C sang cực E

7. Có 3 điện cực A1, A2, G

8. Có 1 tiếp giáp P - N

A. 1-7; 2-5; 3-6; 4-8

B. 1-8; 2-5; 3-6; 4-8

C. 1-7; 2-6; 3-5; 4-8

D. 1-8; 2-6; 3-7; 4-5

 

Đáp án: B

Câu 4: Công dụng của tirixto:

A. Dùng để tách sóng, trộn tần

B. Dùng để khuếch đại tín hiệu

C. Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch điện xoay chiều

D. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

 

Đáp án: D. Vì đáp án A là công dụng của điôt, đáp án B là công dụng tranzito, đáp án C là công dụng của triac

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. IC có một hàng chân

B. IC có hai hàng chân

C. IC có một hàng chân hoặc có hai hàng chân

D. IC không có hàng chân

 

Đáp án: D

Câu 6: Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

A. 1 tiếp giáp P – N.

B. 2 tiếp giáp P – N.

C. 3 tiếp giáp P – N.

D. Các lớp bán dẫn ghép nối tiếp.

 

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp P – N là tranzito, 3 tiếp giáp P – N tirixto, các lớp bán dẫn ghép nối tiếp là triac.

Câu 7: Linh kiện điôt có:

A. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, K

B. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A, G

C. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: K, G

D. Hai dây dẫn ra là 2 điện cực: A1, A2

 

Đáp án: A. Vì điôt bán dẫn không có cực G; A1, A2 là cực của điac.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điôt tiếp điểm chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua

B. Điôt tiếp mặt chỉ cho dòng điện lớn đi qua

C. Điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu biến đổi dòng xoay chiều

 

Đáp án: C. Vì điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp một chiều.

Câu 9: Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

 

Đáp án: B. Vì đáp án A sai vị trí cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, đáp án D là kí hiệu tirixto.

Câu 10: Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

A. UAK > 0, UGK > 0

B. UAK > 0, UGK < 0

C. UAK < 0, UGK > 0

D. UAK < 0, UGK < 0

 

Đáp án: A. Vì tirixto mở khi và chỉ khi phân cực thuận và cực điều khiển dương.

 

Tài liệu có 5 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người – Chân trời sáng tạo Do Phuong Trinh Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người| Chân trời sáng tạo Giải Công nghệ lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 hay, chi tiết Chân trời sáng tạo giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 6. 9 11 0
Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở Do Phuong Trinh Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em Do Phuong Trinh Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào Do Phuong Trinh Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 23 1 0