Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em

25

Với giải Vận dụng trang 64 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Vận dụng trang 64 Địa lí 10: Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em.

Phương pháp giải:

- Tìm kiếm thông tin trên Internet về một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương mình.

- Các nguồn lực đó có thể là: nguồn lực bên trong (vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội) hay nguồn lực bên ngoài (vốn đầu tư nước ngoài, khoa học – công nghệ,…).

Trả lời:

Ví dụ: Em sống ở Hà Nội.

Một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở Hà Nội:

* Nguồn lực bên trong

- Vị trí địa lí: trung tâm ĐBSH, vị trí địa lí – chính trị quan trọng, đầu mối giao thương với các vùng khác trong nước và quốc tế.

=> Vị trí đặc biệt quan trọng, thuận lợi giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế trong và ngoài nước.

- Nguồn lực tự nhiên:

+ Địa hình chủ yếu là đồng bằng => thuận lợi cho quy hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa với 1 mùa đông lạnh => đa dạng cơ cấu cây trồng.

+ Nước mặt: nhiều hồ, đầm tạo nên nhiều cảnh quan sinh thái => phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và nuôi trồng thủy sản.

+ Tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng, nhiều loài có giá trị kinh tế.

- Nguồn lực kinh tế - xã hội:

+ Dân số đông (8,2 triệu người – 2020) => nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Lịch sử - văn hóa lâu đời => phát triển du lịch.

* Nguồn lực bên ngoài

- Đầu tư nước ngoài: địa phương đứng thứ 3 cả nước về tổng vốn đầu tư nước ngoài (2021).

=> Đóng góp quan trọng và kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

- Khoa học – công nghệ: đang được phát triển và chuyển giao.

=> Nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm nguồn lực....

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10Dựa vào sơ đồ trong mục 2, hãy trình bày sự phân loại các nguồn lực....

Câu hỏi trang 64 Địa lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 3, hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế....

Luyện tập trang 64 Địa lí 10Lấy ví dụ về tác động của một trong các nhân tố: vị trí địa lí, tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động, vốn đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế....

Đánh giá

0

0 đánh giá