Dựa vào sơ đồ trong mục 2, hãy trình bày sự phân loại các nguồn lực

34

Với giải Câu hỏi trang 63 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10: Dựa vào sơ đồ trong mục 2, hãy trình bày sự phân loại các nguồn lực.

 (ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát sơ đồ “Nguồn lực phát triển kinh tế”, trình bày sự phân loại của nguồn lực bên trong và bên ngoài lãnh thổ.

Trả lời:

Sự phân loại các nguồn lực:

- Nguồn lực bên trong lãnh thổ:

+ Vị trí địa lí (vị trí tự nhiên, kinh tế, chính trị).

+ Nguồn lực tự nhiên (đất, nước, không khí, khí hậu, sinh vật, khoáng sản,…).

+ Nguồn lực KT-XH (vốn, chính sách phát triển, lịch sử - văn hóa, nguồn lao động, thị trường,…).

- Nguồn lực bên ngoài lãnh thổ:

+ Vốn đầu tư nước ngoài.

+ Nguồn nhân lực nước ngoài.

+ Thị trường nước ngoài.

+ Khoa học – công nghệ nước ngoài,…

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm nguồn lực....

Câu hỏi trang 64 Địa lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 3, hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế....

Luyện tập trang 64 Địa lí 10Lấy ví dụ về tác động của một trong các nhân tố: vị trí địa lí, tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động, vốn đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế....

Vận dụng trang 64 Địa lí 10Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em....

 

Đánh giá

0

0 đánh giá